Ιδιαίτερα Μαθήματα στο χώρο σας
Τηλέφωνο: 6978 387 830

Έκφραση – Έκθεση Α’ λυκείου

 

Έκφραση – Έκθεση Α’ λυκείου: ανάπτυξη της θεωρίας και αναλυτική προσέγγισή της, αποσπάσματα κειμένων σύγχρονων συγγραφέων με βάση τις θεματικές ενότητες του σχολικού βιβλίου, απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου, συμπληρωματικές ασκήσεις που ανταποκρίνονται στην τυπολογία των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου.