Έκφραση Έκθεση Γενικής παιδείας Β΄ λυκείου

Έκφραση Έκθεση Γενικής παιδείας ( Β΄ λυκείου ): ανάπτυξη της θεωρίας και αναλυτική προσέγγισή της, δοκίμια που επεξεργάζονται και αναλύουν το βασικό ιδεολογικό περίγραμμα των θεματικών ενοτήτων, κριτήρια αξιολόγησης, που έχουν διαμορφωθεί κατά το πρότυπο των εξετάσεων και περιλαμβάνουν αυστηρά επιλεγμένα κείμενα και μια πληθώρα λεξιλογικών – σημασιολογικών ασκήσεων για την πληρέστερη προετοιμασία και εξάσκηση στους θεματικούς κύκλους, λεξικό των βασικών όρων που αποσαφηνίζει τις πιο σημαντικές θεωρητικές έννοιες του μαθήματος και αποβλέπει στην ευχερέστερη κατανόησή τους, συμπληρωματικές ασκήσεις , που ανταποκρίνονται στην τυπολογία των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου και στα αξιολογικά κριτήρια της γλωσσικής διδασκαλίας.