Ιδιαίτερα Μαθήματα στο χώρο σας
Τηλέφωνο: 6978 387 830

Ανθολόγιο Αρχαίας λυρικής ποίησης

Ανθολόγιο Αρχαίας λυρικής ποίησης: εισαγωγή στην αρχαία ελληνική λυρική ποίηση, συνολική θεώρηση, ερμηνεία και βίωση του λυρικού ποιήματος, ερμηνευτικοί σχολιασμοί.