Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατευθύνσεως

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατευθύνσεως: Φιλοσοφικός Λόγος : ερωτήσεις και απαντήσεις εισαγωγής σε μορφή σχεδιαγράμματος που αποβλέπει στην ευχερέστερη κατανόηση, παράθεση του αρχαίου κειμένου σε λογική και φυσική σειρά και η μεταγραφή του στη νέα ελληνική, ερμηνευτική προσέγγιση, ερμηνευτικές και λεξιλογικές ερωτήσεις, απαντήσεις στις ερωτήσεις γενικής θεώρησης του σχολικού βιβλίου, ασκήσεις λεξιλογικές – σημασιολογικές και ασκήσεις ετυμολογικού περιεχομένου, υποστηρικτικά κείμενα, για την πληρέστερη κατανόηση της φιλοσοφίας του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης.