Αρχαία Ελληνική γλώσσα

Αρχαία Ελληνική γλώσσα: μετάφραση στη νέα ελληνική, πλήρης γραμματική αναγνώριση των λέξεων του κειμένου, ετυμολογικά στοιχεία, θεωρία γραμματικής και συντακτικού και ασκήσεις εμπέδωσης, απαντήσεις στις ερωτήσεις ΄- ασκήσεις του σχολικού βιβλίου.