Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι: την κάθε διδακτική ενότητα συνιστούν τα εξής δομικά μέρη: αφόρμηση/ σύνδεση με τα προηγούμενα, το κείμενο σε λογική και φυσική σειρά και η μεταγραφή του στη νέα ελληνική, γραμματικά φαινόμενα, λεπτομερής συντακτική ανάλυση, ερμηνευτική προσέγγιση, ιδεολογικά στοιχεία, ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου, απαντήσεις στις ερωτήσεις- ασκήσεις του σχολικού βιβλίου, ερωτήσεις και απαντήσεις της εισαγωγής για την ευχερέστερη κατανόησή της, ανακεφαλαίωση των διδακτικών ενοτήτων με τη μορφή θεματικών περιόδων για την καλύτερη εμπέδωση και κατανόηση του μαθήματος.