Ιδιαίτερα Μαθήματα στο χώρο σας
Τηλέφωνο: 6978 387 830

Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας: θεωρία και εφαρμογή των γραμματικών φαινομένων με τη μορφή πινάκων και σχεδιαγραμμάτων, ασκήσεις γραμματικής για εξάσκηση και εμπέδωση, συμπληρωματικές ασκήσεις πάνω στο λεξιλόγιο, την ετυμολογία και τη γραμματική αναγνώριση των αρχαίων λέξεων.