Ιδιαίτερα Μαθήματα στο χώρο σας
Τηλέφωνο: 6978 387 830

Δακτυλογραφήσεις σε ηλεκτρονική μορφή

Δακτυλογραφήσεις σε ηλεκτρονική μορφή

 

Το δίκτυο των συνεργατών του filologosnet αναλαμβάνει τη δακτυλογράφηση και μορφοποίηση φοιτητικών, πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών, βιβλίων και χειρογράφων στο πολυτονικό σύστημα και πάσης φύσεως κειμένων και πάράδοσή αυτών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.