Δακτυλογραφήσεις σε ηλεκτρονική μορφή

Δακτυλογραφήσεις σε ηλεκτρονική μορφή

 

Το δίκτυο των συνεργατών του filologosnet αναλαμβάνει τη δακτυλογράφηση και μορφοποίηση φοιτητικών, πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών, βιβλίων και χειρογράφων στο πολυτονικό σύστημα και πάσης φύσεως κειμένων και πάράδοσή αυτών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.