Δραματική ποίηση Ευριπίδου Ελένη

Δραματική ποίηση : Ευριπίδου Ελένη :ερωτήσεις γραμματολογικού περιεχομένου πάνω στην εισαγωγή της τραγωδίας , ερμηνευτική προσέγγιση της τραγωδίας, απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου, συγκριτική ανάλυση της τραγωδίας με τα συνοδευτικά κείμενα.