Ιδιαίτερα Μαθήματα στο χώρο σας
Τηλέφωνο: 6978 387 830

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας β γυμνασίου

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας : εισαγωγικό μέρος, ανάλυση και επεξεργασία των κειμένων, ερμηνευτική προσέγγιση, ανάλυση και ερμηνεία εννοιών και όρων από τη θεωρία της λογοτεχνίας, απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου, παράλληλα κείμενα.