Λατινικά Θεωρητικής Κατευθύνσεως Γ’ λυκείου

Λατινικά Θεωρητικής Κατευθύνσεως Γ’ λυκείου: παράθεση κειμένων με τις πηγές τους και μεταγραφή τους στη νέα ελληνική, λεξιλόγιο, θεωρία γραμματικής και συντακτικού σε μορφή σχεδιαγραμμάτων και σε αναλυτική μορφή, συγκεντρωτικοί πίνακες με τους αρχικούς χρόνους των ρημάτων ανά κείμενο, γραμματικά φαινόμενα και λεπτομερής συντακτική ανάλυση σε κάθε κείμενο, ανάλυση όλων των μετοχών που απαντούν στα κείμενα, θεωρία σύμπτηξης δευτερευουσών προτάσεων σε μετοχικές, σχολιασμός όλων των δευτερευουσών προτάσεων, θεωρία και εφαρμογή του πλαγίου λόγου, κριτήρια αξιολόγησης, με τα οποία ο μαθητής μπορεί να ελέγξει το βαθμό εμπέδωσης των γνώσεων που διδάχτηκε, συμπληρωματικές ασκήσεις για τη σωστή εκμάθηση της λατινικής γλώσσας , προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του εξεταζόμενου μαθήματος.