Λεξικό ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής

Λεξικό ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής, ομαλών και ανωμάλων: το λεξικό περιλαμβάνει τους αρχικούς χρόνους των πιο σημαντικών ρημάτων, τη σημασία τους και τις συντάξεις των ρημάτων αυτών, καθώς και παράγωγες- ομόρριζες λέξεις. Πρόκειται για ένα εύχρηστο και περιεκτικό λεξικό, βασικό εφόδιο σε κάθε μαθητή για τη σπουδή του Αρχαίου Ελληνικού κόσμου.