Μαθήματα

Επιλέξτε το μάθημα που σάς ενδιαφέρει:

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α  Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ

  Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Ηροδότου Ιστορίαι

 

Δραματική ποίηση: Αριστοφάνους, Όρνιθες

Ομήρου Οδύσσεια

Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας

Ομήρου Ιλιάδα

Δραματική ποίηση: Ευριπίδου , Ελένη

Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας

Νεοελληνική γλώσσα τεύχος β΄

Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας

Νεοελληνική γλώσσα τεύχος α΄

 

Νεοελληνική γλώσσα τεύχος γ΄

 

 

 

 Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α  Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι

Γενικής παιδείας

Γενικής παιδείας

Σοφοκλέους Τραγωδίαι, Αντιγόνη

Έκφραση –Έκθεση

 

Εγχειρίδιο γλωσσικής διδασκαλίας

Θεωρητικής κατεύθυνσης

 

Έκφραση- Έκθεση

Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

Θεωρητικής κατεύθυνσης

 

Αρχαία Ελληνικά: Φιλοσοφικός λόγος

Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

 

Λατινικά

Ρητορικά κείμενα

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας

Λατινικά

Θεματογραφία της Αρχαίας Ελληνικής πεζογραφίας: Το αδίδακτο κείμενο

Έκφραση- Έκθεση

Ανθολόγιο αρχαίας λυρικής ποίησης

Λεξικό λογοτεχνικών όρων

Θεματογραφία της Αρχαίας Ελληνικής πεζογραφίας: Το αδίδακτο κείμενο

Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

 

Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

Λεξικό ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής, ομαλών και ανωμάλων

Λεξικό ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής, ομαλών και ανωμάλων

 

 

 

Ζητήστε προσφορά σήμερα στο τηλ: 6978 387 830