Μεταφράσεις φιλολογικών κειμένων

Μεταφράσεις φιλολογικών κειμένων

 

 Η επεξεργασία ενός αρχαιοελληνικού κειμένου και η μεταγραφή του στη νεοελληνική είναι μια διαδικασία δύσκολη και επίπονη αλλά και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα όταν αποτιμάται στο τέλος το αποτέλεσμά της. Ωστόσο, κάθε μεταφραστική απόπειρα μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνα ‘’μονοπάτια’’ , σε αστοχίες και ακυρολογίες. και μια κακή μετάφραση συνιστά παράφραση, ενώ μια καλή και εύστοχη μετάφραση αποζημιώνει τον αναγνώστη της από όλες τις απόψεις και όχι μόνο για το αισθητικό της αποτέλεσμα αλλά κυρίως γιατί αφήνει να διαφανεί ο πλούτος της ελληνικής μας γλώσσας. Όμως πριν από κάθε μεταφραστική διαδικασία, ο μεταφραστής θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει το ιστορικό υπόβαθρο, εκείνες τις ιστορικοκοινωνικοπολιτικές συνθήκες δηλ. κάτω από τις οποίες γράφτηκε το έργο , τη ζωή και το έργο του συγγραφέα , και αυτά για να μπορεί να αποδώσει όλες εκείνες τις λεπτές αποχρώσεις που δίνουν το στίγμα και τη ταυτότητα εκείνης της εποχής.

 

Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται και η αυθεντικότητα του κειμένου, δίνοντας παράλληλα στον αναγνώστη τη δυνατότητα να εισχωρήσει στα άδυτα του αρχαιοελληνικού κόσμου, να ανακαλύψει τους πολύτιμους θησαυρούς του πολιτισμού μας , να γνωρίσει την ιστορία μας. Επιλογικά , κάθε μεταφραστική διαδικασία για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να βασίζεται σε κάποιες γενικές αρχές, οι οποίες μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

 

       μετά τη λεξιλογική και μορφοσυντακτική επεξεργασία του κειμένου και προτού ο μεταφραστής προβεί στην απόδοση του αρχαιοελληνικού κειμένου στη νεοελληνική θα συνέβαλε σημαντικά στη μεταφραστική άσκηση η συγκριτική μελέτη δόκιμων μεταφράσεων και ο εντοπισμός των ομοιοτήτων και των διαφορών τους σε όλα τα επίπεδα,

 

       κάθε κείμενο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται δυναμικά και όχι στατικά. Αυτό σημαίνει ότι η μετάφραση θα πρέπει να παραμένει όσο το δυνατόν κοντύτερα στο αρχαιοελληνικό κείμενο, δηλ. η επιλογή της κάθε λέξης για την απόδοση μιας αρχαίας θα πρέπει να ενδυναμώνει τη λέξη και να επιτρέπει να διαφανεί η κυριολεκτική της σημασία. Σε αντίθετη περίπτωση δημιουργούνται ακυρολογίες και ο μεταφραστής υποπίπτει στην παγίδα των περιττών αναλύσεων και ερμηνειών,

 

       ο μεταφραστής θα πρέπει να αποφεύγει τον μακροπερίοδο λόγο , καθώς κάτι τέτοιο δυσχεραίνει σημαντικά την όποια προσπάθεια κατανόησης του κειμένου. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγει τις ανούσιες λεκτικές ή φραστικές επαναλήψεις,

 

       η εξαιρετικά αναλυτική μετάφραση δεν αποτελεί την ασφαλέστερη ‘’λύση’’, ούτε και η αρκετά ασυνεπής προς το πρωτότυπο. Θα πρέπει να ακολουθούνται ρητά όλες οι παραπάνω παράμετροι για μια εύστοχη προς το πρωτότυπο κείμενο μετάφραση και όχι αποκλίνουσα προς αυτό. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι όταν πρόκειται για σύνθετα νοήματα η μετάφραση θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά αναλυτική.

 

Ζητήστε προσφορά σήμερα στο τηλ: 210 9018994 – 6978 387 830