Νεοελληνική Γλώσσα, τεύχος γ

Νεοελληνική Γλώσσα, τεύχος γ΄: θεωρία όλων των κεφαλαίων με περιεκτικό και παραστατικό τρόπο, συμπληρωματικές ασκήσεις με σκοπό την αφομοίωση της διδακτέας ύλης, παράλληλα κείμενα που αναφέρονται στο θέμα ή στα θέματα που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη ενότητα, κριτήρια αξιολόγησης με τα οποία ο μαθητής μπορεί να ελέγξει το βαθμό εμπέδωσης των γνώσεων που διδάχτηκε, απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου και του ΄΄Τετραδίου Εργασιών΄΄.