Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατευθύνσεως

Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατευθύνσεως (Γ΄ λυκείου) : τα στάδια και η διερεύνηση της ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας, θεωρία του αφηγηματικού λόγου και εφαρμογή αυτών των αφηγηματικών τεχνικών στα εξεταζόμενα κείμενα, γενική θεώρηση των έργων –πεζογραφία κ΄ ποίηση – που περιλαμβάνει ερμηνευτικές προσεγγίσεις βοηθητικές στην κατανόηση των κειμένων, στοιχεία νεοελληνικής μετρικής, ανάλυση και ερμηνεία όλων των βασικών λογοτεχνικών όρων, των λογοτεχνικών ρευμάτων και των σχημάτων λόγου, που απαντώνται στα κείμενα, σχέδιο προσέγγισης του λογοτεχνικού κειμένου, απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου, μεθοδολογία για την επιτυχή ανάπτυξη του παράλληλου κειμένου.