Ομήρου Οδύσσεια

Ομήρου Οδύσσεια, Α’ γυμνασίου: την κάθε διδακτική ενότητα συνιστούν τα εξής δομικά μέρη: νόημα και περίληψη της κάθε ενότητας, λεξιλόγιο, ερωτήσεις για την κατανόηση του κειμένου, πραγματολογικά στοιχεία, ιδεολογικά στοιχεία, αισθητική ανάλυση του κειμένου, απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου, χαρακτηρισμός – ψυχολογία των προσώπων, γενική θεώρηση της Οδύσσειας.