Προφίλ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Πάνω στην έρευνα της αποτελεσματικής διδασκαλίας η πολύχρονη πείρα μας μάς δίδαξε ότι στο επίκεντρο βρίσκεται ο μαθητής και η μάθηση, αποκλείοντας όλες εκείνες τις δασκαλοκεντρικές μορφές διδασκαλίας που ίσχυαν και εσφαλμένως θεωρούνταν επιτυχείς.

Σ’ αυτό ακριβώς συνίσταται και η φιλοσοφία του filologosnet. Η μάθηση όμως δε νοείται σαν μια διαδικασία μεταβίβασης αλλά οικοδόμησης των πληροφοριών. Αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής δεν αποθηκεύει έτοιμη τη γνώση, όπως του προσφέρεται από τον εκπαιδευτικό κατά τη διδασκαλία, αλλά επεξεργάζεται ενεργά τις πληροφορίες και οικοδομεί μόνος του  τη γνώση. Υπό αυτή την έννοια η γνώση είναι  απόλυτα συνυφασμένη με την πρόοδο. Και η πρόοδος μαζί με την αναπτυξιακή πορεία του κάθε μαθητή προβάλλει σαν πρώτο μας μέλημα. Αυτή η έμπρακτη φροντίδα για τους μαθητές μας εκφράζεται από την αδιαπραγμάτευτη διάθεση αντιμετώπισης των μαθησιακών προβλημάτων και κενών.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο η ψυχολογική ενθάρρυνση και η συχνή ανατροφοδότηση της θετικής τους συμπεριφοράς καθίσταται αναγκαία.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • παρέχεται διδασκαλία ιδιαιτέρων μαθημάτων σε τιμές εξαιρετικά συμφέρουσες
  • εσωτερική παρώθηση των μαθητών για ανακάλυψη και γνώση
  • συγκροτημένη μέθοδο διδασκαλίας για κάθε μάθημα χωρίς ασάφειες και συγχύσεις
  • σωστός προγραμματισμός της ύλης
  • διατίθεται πλούσιο διδακτικό και συγγραφικό υλικό απόλυτα προσαρμοσμένο στα σχολικά εγχειρίδια και προσωπικές σημειώσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που καλύπτουν επαρκέστατα τις ανάγκες του εξεταζόμενου μαθήματος.
  • διαρκής ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των μαθητών
  • ασκήσεις νέου τύπου σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών
  • διαγωνίσματα προσομοίωσης πριν τις εξετάσεις για τους μαθητές της Γ’ λυκείου
  • εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε υποστηρικτικό υλικό και σε κριτήρια αξιολόγησης για όλους τους μαθητές μας μέσα στα πλαίσια της διδακτικής στήριξης.

Ζητήστε προσφορά σήμερα στο τηλ: 6978 387 830