Πτυχιακές εργασίες

Υποστήριξη πτυχιακών εργασιών

 

Με τον όρο ‘’ πτυχιακές εργασίες ‘’ εννοούνται αυτές που διεκπεραιώνονται κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου των ακαδημαϊκών σπουδών του κάθε φοιτητή σε ΑΕΙ/ ΤΕΙ. Η εξειδικευμένη ομάδα του filologosnet και το δίκτυο των συνεργατών της αναλαμβάνει τη συγγραφή πτυχιακών εργασιών του κλάδου της φιλολογίας, της ιστορίας – αρχαιολογίας, της γλωσσολογίας και της παιδοψυχολογίας. Παρέχουμε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και σε επίπεδο διδασκαλίας σε φοιτητές για:

 

   βιβλιογραφικές πτυχιακές εργασίες,

  εύρεση βιβλιογραφίας πτυχιακών εργασιών στηριζόμενη σε πηγές από ελληνικά/ ξενόγλωσσα βιβλία και επιστημονικές μελέτες.

 

Στόχος μας είναι να προσδώσουμε τον επιστημονικό χαρακτήρα μιας εργασίας. Προς αυτή την κατεύθυνση ακολουθείται μια επιστημονικά τεκμηριωμένη επιλογή ερευνητικής μεθοδολογίας. Κάθε εργασία διατηρεί την πρωτοτυπία και τη μοναδικότητά της και δεν πρόκειται για απλή  περίληψη ή παράφραση ή συρραφή αποσπασμάτων. Το κόστος εξαρτάται από το είδος της πτυχιακής εργασίας, την έκταση , τα χρονικά περιθώρια, την ύπαρξη βιβλιογραφικών πηγών.

 

 

Ζητήστε προσφορά σήμερα στο τηλ: 210 9018994 – 6978 387 830