Σοφοκλέους Τραγωδίαι, Αντιγόνη

Σοφοκλέους Τραγωδίαι, Αντιγόνη ( Γενικής παιδείας Β’ λυκείου): γραμματολογικές παρατηρήσεις πάνω στην εισαγωγή του δράματος, παράθεση του αρχαίου κειμένου σε λογική και φυσική σειρά και η μεταγραφή του στη νέα ελληνική, ερμηνευτική προσέγγιση της τραγωδίας που περιλαμβάνει γλωσσική εξομάλυνση, πραγματογνωστική ενημέρωση, ιδεολογική ανάλυση, απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου, κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται σε επιλεγμένα αποσπάσματα του εξεταζόμενου κειμένου, γενική θεώρηση , ερμηνεία και βίωση της τραγωδίας.