Φιλολογική επιμέλεια κειμένων

Αποτελεί μια πολύ δημιουργική εργασία, μολονότι υπακούει σε αυστηρούς κανόνες που πρέπει να τηρούνται ρητά. Η διόρθωση εξαντλείται στην απαλλαγή του κειμένου από κάθε γραμματικό και τεχνικό λάθος, καθώς και από ατέλειες. Πολλές φορές, βέβαια, ανακαλύπτονται λάθη που μπορεί να οφείλονται σε απροσεξία ή σε ανεπαρκή ειδίκευση του συντάκτη ή ακόμα και σε δυσανάγνωστο κείμενο.

Παράλληλα με τη διόρθωση θα πρέπει να γίνεται και η επιμέλεια του κειμένου. Αυτή εκτείνεται στις τυχόν δομικές αστοχίες που παρουσιάζονται, όπως σημασιολογικές, αλληλουχίας, συνοχής και συνεκτικότητας, νοηματικής διαδοχής, εκφραστικής ακρίβειας. Κατά την επιμέλεια, το ίδιο το κείμενο αποκτά μια άλλη υπόσταση , καθώς εμπλουτίζεται με νέες λέξεις και με μια ορολογία ενδιαφέρουσα , επιπλέον στοιχίζονται οι παράγραφοι, σημεία του γραπτού τροποποιούνται ή αλλάζουν θέση και όλα αυτά για να είναι πιο ομαλή η μετάβαση και η ροή του.

Η επιμέλεια και οι οποίες διορθωτικές αλλαγές στοχεύουν στο να κάνουν το κείμενο ευανάγνωστο και κατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζεται. Αυτό σημαίνει ότι το ίδιο κείμενο απαιτεί άλλη ΄΄μορφοποίηση΄΄ αν πρόκειται λ.χ. να παρουσιαστεί σε κάποια ιστοσελίδα και άλλη αν θα καταλήξει σε κάποιο έντυπο μέσο όπως σε ένα περιοδικό, σε ένα διαφημιστικό έντυπο, σε ένα βιβλίο, σε μια ηλεκτρονική παρουσίαση ή ακόμη αν θα εκφωνηθεί.

Σε κάθε περίπτωση ο διορθωτής και επιμελητής φροντίζει να μένει πιστός στο ύφος της γραφής, να διατηρεί την ιδιαιτερότητα του κειμένου, να σέβεται τις ανάγκες και τις επιδιώξεις του συντάκτη του κειμένου. Επιλογικά θα λέγαμε ότι κάθε κείμενο μετά τη διόρθωση και την επιμέλειά του είναι πιο σωστό- και όχι μόνο από γλωσσική άποψη- και πιο καλογραμμένο. Και ένα ακριβώς καλογραμμένο κείμενο εκφράζει μια εντελώς διαφορετική δυναμική, είναι πιο εύστοχο, πειστικό και πιο ελκυστικό.

Με λίγα λόγια είναι ένα αποτελεσματικό επικοινωνιακό εργαλείο σε όποιον το χρησιμοποιεί.

Η ομάδα του filologosnet μέσω του εξειδικευμένου και έμπειρου δικτύου συνεργατών της αναλαμβάνει τη συγγραφή κειμένων ανάλογα με τον κλάδο της επιχείρησής σας καθώς και τη διόρθωση και τη φιλολογική επιμέλεια κειμένων πάσης φύσεως.

Κάθε κείμενο προκειμένου να πάρει την τελική του μορφή, να είναι δηλαδή γλωσσικά σωστό, υπόκειται  σε διορθωτικές παρεμβάσεις. Η διαδικασία της διόρθωσης είναι αρκετά επίπονη  αλλά και πολύ ενδιαφέρουσα , όταν αποτιμάται το τελικό της αποτέλεσμα.

Ζητήστε προσφορά σήμερα στο τηλ: 210 9018994 – 6978 387 830