Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας: ερμηνεία και ανάλυση των συντακτικών φαινομένων με τη μορφή πινάκων και διαγραμμάτων, υπό το πρίσμα της παιδαγωγικής- διδακτικής πλευράς τους , με σκοπό να βοηθήσουμε την εργασία που γίνεται στα σχολεία μας πάνω στο θέμα της γλώσσας, ασκήσεις πάνω σε κάθε συντακτικό φαινόμενο για εξάσκηση και εμπέδωση, ανακεφαλαιωτικοί πίνακες με τις πιο σημαντικές παρατηρήσεις για πληρέστερη κατανόηση και απομνημόνευση, επαναληπτικές ασκήσεις εφ’ όλης της ύλης, για να μπορεί ο μαθητής να ελέγχει το βαθμό εμπέδωσης των γνώσεων που διδάχτηκε. Η μελέτη του συντακτικού βοηθάει στην κατανόηση και τη σωστή μετάφραση ενός αρχαίου κειμένου στη νέα ελληνική.