Υποστήριξη

Η έμπειρη ομάδα των φιλολόγων μας σε συνεργασία με τους συγγραφείς των εγχειριδίων μας που δραστηριοποιούνται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παρέχουν διδακτική στήριξη όλων των μαθημάτων, καθώς δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές μας να έχουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε υποστηρικτικό υλικό και σε κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με το νέο σύστημα της διδασκαλίας για τα μαθήματα της Λυκειακής βαθμίδας. Οι μαθητές μπορούν με αυτόν τον τρόπο:
 
  •  να ελέγξουν το βαθμό της εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου που έχουν διδαχθεί
  • να αφομοιώσουν τη διδακτέα ύλη με σαφή και κατανοητό τρόπο
  • να διευρύνουν τη σχολική βιβλιογραφία
  • να οργανώσουν τη μελέτη τους συστηματικά και με μεθοδικό τρόπο, ώστε να εστιάζουν στα πιο καίρια σημεία
  • να εξασκηθούν στις ασκήσεις νέου τύπου και να τις αξιοποιήσουν για να καλύψουν τυχόν ανάγκες τους και κενά που παρουσιάζουν
  • να εφαρμόσουν εμπράκτως τις γνώσεις τους και να αυτοαξιολογήσουν την επίδοσή τους.
 
Στόχος αυτής της συντονισμένης προσπάθειας είναι η προσαρμογή στις νέες κατευθύνσεις της εκπαίδευσης και η ουσιαστική και πρακτική βοήθεια προς τους μαθητές μας , ώστε να σχηματίσουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα των απαιτήσεων του καινούριου συστήματος αξιολόγησης.
 
     Στις σημειώσεις αυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο οι μαθητές μας και η χρήση τους γίνεται μέσω του προσωπικού κωδικού που καλούνται να γνωρίζουν.
 
Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για τις σημειώσεις της Γ΄ λυκείου. Εισάγετε τον προσωπικό κωδικό και εν συνεχεία επιλέξτε τον ανάλογο φάκελο του μαθήματος που σας ενδιαφέρει για να βρείτε τις σχετικές σημειώσεις.